Nasz newsletter

Ściany oporowe

ŚCIANY OPOROWE TYPU "L" I "T"

Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i w swej funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko materiałów sypkich. Projektując ściany oporowe płytowo-kątowe należy sprawdzić wartość sił, wywołanych parciem gruntu na element i obciążeniem od naziomu. Ściany oporowe sprawdza się ponadto dla:

 • rozkładu naprężeń gruntu pod stopą (warunek odporu)
 • warunku na przemieszczenie
 • warunku na obrót.

Mając na uwadze powyższe warunki zaleca się, aby elementy ustawiać na gruncie zagęszczonym do min. ID=0,6; niewysadzinowym, poniżej strefy przemarzania i na warstwie chudego betonu.

OFERTA

Firma Betard posiada w ofercie prefabrykowane ściany oporowe o przekroju w kształcie litery "L" i "T" (z podstawą symetryczną i asymetryczną). Standardowo produkujemy elementy o wysokości do 4,5 m oraz długości modułowej 1,0 m. Inne wymiary możliwe na zapytanie.

 • budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe
 • zabezpieczenia zboczy i nasypów
 • składowiska na materiały sypkie

pokaż pełny opis
 

 • krótki czas realizacji,
 • ściany można obciążać po zamontowaniu i uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości,
 • ściany łączy się ze sobą poprzez akcesoria do uciąglenia ścian (zabezpieczenie przed klawiszowaniem),
 • elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni ściany; mogą stanowić element dekoracyjny o fakturze gładkiej lub strukturalnej (płaszczyzna uzależniona od kształtu dostępnej matrycy),
 • możliwość stosowania ścian oporowych jako ogrodzeń (nieobciążonych),
 • beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność.